Logo   ekonomicka správa       home
email
 
kameny
menu

Poradenske sluzby

poradenské služby využijí společenství vlastníků, která potřebují pomoci či poradit s problémy, které mohou nastat při provozu společenství


Pokud musíte podat návrh na zápis společenství do obchodního rejstříku a nevíte, jak správně vyplnit formulář, pokud chcete organizovat shromáždění vlastníků, ale nejste si jisti, zda proběhne prezence a hlasování v souladu se zákonem, pokud jste při provozu domu narazili na nějaký problém, se kterým si nevíte rady, pak je tato služba určena právě pro vás.

 

V rámci poradenských služeb pro vás mohu:

  • připravit a vyplnit předepsaný formulář pro zápis společenství nebo zápis změn již zapsaného společenství v obchodním rejstříku včetně vyplnění veškerých potřebných příloh
  • pomoci při organizaci shromáždění společenství, především připravit prezenční listinu a zajistit prezenci a hlasování v takové formě, aby bylo v souladu se zákonem
  • konzultovat s vámi případné změny stanov společenství tak, aby byly v souladu se zákonem 
  • odpovědět na vaše otázky týkající se provozu společenství a pomoci při řešení problémů, které mohou nastat při provozu vašeho domu 

 

     
Zaregistrovat se   Přihlásit se